Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 64.

Pavićević, Olivera and Ilijić, Ljeposava and Batrićević, Ana (2024) Moralna i socijalna klima u zatvorima. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-80756-62-2

Tadić, Violeta (2024) Učeničko ponašanje i bezbednost u školi. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-80756-64-6

Petkovska, Sanja, ed. (2023) Decolonial Politics in European Peripheries: Redefining Progressiveness, Coloniality and Transition Efforts. 1st Edition . Routledge, London. ISBN 978-1-003246-84-8

Međedović, Janko (2023) Evolutionary Behavioral Ecology and Psychopathy. Springer. ISBN 978-3-031-32885-5

Kolaković-Bojović, Milica and Đukanović, Anđela (2023) Zločini iz mržnje u Republici Srbiji. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-80756-59-2

Protić, Sonja (2023) Žensko prestupništvo: fenomenologija, teorijski pristupi i praktične implikacije. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-80756-56-1

Matić Bošković, Marina (2022) Krivično procesno pravo EU. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-80756-45-5

Ilijić, Ljeposava (2022) Obrazovanje osuđenika: od resocijalizacije do transformacije. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-80756-46-2

Matić Bošković, Marina (2022) Public procurement: an analysis of the regulatory frameworks in selected Western Balkan countries. Institute of Comparative Law, Belgrade. ISBN 978-86-80186-95-5

Joldžić, Vladan (2022) Trilogija o međunarodnom krivičnom pravu u funkciji zaštite ekoloških prava i vrednosti. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-80756-51-6

Bulatović, Aleksandra and Pavićević, Olivera (2021) Crna ekonomija i crno društvo. Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd. ISBN 978-86-80484-61-7

Popović Ćitić, Branislava and Bukvić Branković, Lidija and Kovačević Lepojević, Marina and Paraušić, Ana and Stojanović, Marija (2021) Potrebe osnovnih škola u Srbiji tokom pandemije covid-19 u kontekstu prevencije rizičnih ponašanja učenika : perspektiva nastavnika: istraživački izveštaj. Centar za pozitivan razvoj dece i omladine - CEPORA, Beograd. ISBN 978-86-900135-5-5

Batrićević, Ana (2021) Sloboda u krugu. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-80756-41-7

Krstić, Ivana and Tešović, Olga and Milovanović, Ivana and Dakić, Dušan (2021) Suđenje na daljinu: pravni okvir i praksa. Forum sudija Srbije, Beograd. ISBN 978-86-80570-02-0

Paraušić, Ana and Stojanović, Marija (2021) Upravljanje alatima za onlajn učenje: vodič za nastavnike. Centar za pozitivan razvoj dece i omladine - CEPORA, Beograd. ISBN 978-86-900135-6-2

Milićević, Milena (2020) Community participation of children with cerebral palsy in Serbia: conceptual considerations and evaluation. Institute of criminological and sociological research, Belgrade. ISBN 978-86-80756-35-6

Igrački, Jasmina (2020) Efekti zatvora u resocijalizaciji osuđenika. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-80756-30-1

Stevanović, Ivana (2020) Izazovi u postpenalnom prihvatu maloletnih učinilaca krivičnih dela u Srbiji (norme, praksa i mere unapređenja). Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-80756-32-5

Petrović, Boban (2020) Leksički model socijalnih stavova studija na srpskom jeziku. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-80756-26-4

Đorić, Marija and Brajović Car, Kristina and Marković, Aleksandra (2020) Nasilni ekstremizam: multidisciplinarni pristup. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-319-8

Kolaković-Bojović, Milica and Petković, Bojan (2020) Položaj pravosuđa u Srbiji - između vladavine prava i samovlašća. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-80756-27-1

Tešović, Olga (2020) Priručnik za primenu alternativnih sankcija. Forum sudija Srbije, Beograd. ISBN 978-86-900091-2-1

Pavićević, Olivera and Ilijić, Ljeposava and Batrićević, Ana (2020) Susret društvenog i biološkog ozelenjavanje zatvorskih zajednica. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-80756-29-5

Knežić, Branislava (2020) Viber porukama koroni u inat. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-80756-34-9

Stepanović, Ivana (2020) Život na internetu: pravo na privatnost i online komunikacija. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-80756-31-8

Batrićević, Ana (2019) Druga šansa: rad osuđenika sa psima u KPZ Sremska Mitrovica. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-80756-19-6

Ilić, Goran and Matić Bošković, Marina (2019) Javno tužilaštvo u Srbiji: Istorijski razvoj, međunarodni standardi, uporedni modeli i izazovi modernog društva. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-80756-24-0

Pavićević, Olivera and Bulatović, Aleksandra and Ilijić, Ljeposava (2019) Otpornost asimetrije makro-diskursa i mikro procesa. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-80756-20-2

Joldžić, Vladan (2019) Socijalne dimenzije održivog razvoja: teorijsko-praktički pristup. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-80756-15-8

Joldžić, Vladan and Batrićević, Ana and Stanković, Vera (2018) Ekološko-pravna zaštita životne sredine od negativnih uticaja pojedinih privrednih grana. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-80756-11-0

Bejatović, Stanko and Stevanović, Ivana and Đorđević, Đorđe and Čvorović, Dragana and Turanjanin, Veljko (2018) Kaznena politika u Srbiji: zakon i praksa. Ministarstvo pravde SAD, Kancelarija za međunarodnu pomoć, usavršavanje i profesionalnu obuku u pravosuđu ; Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Beograd. ISBN 978-86-88945-07-3

Kolaković-Bojović, Milica (2018) Organizacija pravosuđa u Republici Srbiji: reformski okvir i EU standardi. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-80756-13-4

Dimitrijević, Ivan R. and Paraušić, Ana (2017) Katalog baza podataka za istraživanja u oblasti bezbednosti. Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Centar za primenjenu bezbednost Fakulteta bezbednosti, Beograd. ISBN 978-86-80144-15-3

Hughson, Marina (2017) Muškarci u Srbiji: druga strana rodne ne/ravnopravnosti. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-80756-01-1

Knežić, Branislava (2017) Obrazovanje osuđenika: način da se bude slobodan. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-98-7

Joldžić, Vladan and Batrićević, Ana and Stanković, Vera (2017) Pravni okviri za zaštitu životne sredine od negativnih tehnogenih uticaja. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-80756-00-4

Pavićević, Olivera (2016) Otpornost i moralno delanje. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-95-6

Ćopić, Sanja (2016) Rodna ravnopravnost u Srbiji: stanje i perspektive. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-89-5

Batrićević, Ana (2016) Zaštita životinja u srpskoj pravnoj istoriji. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-93-2

Petrović, Marija and Stevanović, Ivana and Golić Ružić, Milena and Anđelković, Marija (2015) Drugi i treći alternativni periodični izveštaj o primeni Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji (2008-2014). Centar za prava deteta, Beograd. ISBN 978-86-83109-66-1

Ilić, Goran and Matić Bošković, Marina and Lazić, Radovan (2015) Jačanje položaja, nadležnosti i integriteta državnog veća tužilaca. Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Republike Srbije, Beograd. ISBN 978-86-87259-40-9

Petrović, Marija and Stevanović, Ivana and Jović, Snježana and Veljković, Lela and Radulović, Slađana (2015) Kako do pravosuđa po meri deteta. Položaj deteta u građanskim sudskim postupcima u Republici Srbiji: poštovanje i ostvarivanje prava na participaciju i najbolje interese deteta u sudskim postupcima. Centar za prava deteta, Beograd. ISBN 978-86-83109-63-0

Banić, Milena and Stevanović, Ivana (2015) Kako do pravosuđa po meri deteta: zaštita dece žrtava u krivičnim postupcima i stanje u praksi u Republici Srbiji. Centar za prava deteta, Beograd. ISBN 978-86-83109-64-7

Stevanović, Ivana (2015) Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-85-7

Hughson, Marina (2015) Mnogo odgovornosti, premalo podrške: sami roditelji na Zapadnom Balkanu. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-88-8

Međedović, Janko (2015) Nomološka mreža psihopatije. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-81-9

Hughson, Marina (2015) Poluperiferija i rod: pobuna konteksta. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-83-3

Ćopić, Sanja (2015) Restorativna pravda i krivičnopravni sistem: teorija, zakonodavstvo i praksa. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-82-6

Kron, Leposava and Pavićević, Olivera (2015) Smrt Lolite, rađanje Lilit: ogled o adolescentskoj ženskoj seksualnosti. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-80-2

Batrićević, Ana and Stanković, Vera (2015) Zaštita životinja u uporednom pravu: zakoni, prakse i ekološke politike. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-86-4

Stevanović, Ivana (2014) Deca koja čekaju. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-74-1

Stevanović, Ivana (2014) Moje pravo da budem zaštićen: krivičnopravna zaštita maloletnih lica kao titulara osnovnih ljudskih prava i sloboda. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-77-2

Ilijić, Ljeposava (2014) Osuđeni i deprivacije: uticaj karakteristika ličnosti na intenzitet doživljavanja zatvorskih deprivacija. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-75-8

Batrićević, Ana and Batanjski, Vera (2014) Zaštita životinja u Srbiji: kaznenopravni i ekološki aspekti. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-79-6

Jugović, Aleksandar and Pejaković, Ljubomir and Stevanović, Ivana (2013) Mesto za mene: deca na hraniteljstvu u Srbiji. Centar za prava deteta, Beograd. ISBN 978-86-83109-59-3

Pavićević, Olivera and Kron, Leposava and Simeunović-Patić, Biljana (2013) Nasilje kao odgovor: socijalne i psihološke implikacije krize. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-64-2

Batrićević, Ana (2013) Zaštita životinja u međunarodnom pravu. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-70-3

Stevanović, Ivana and Banić, Milena and Marković, Ljubinka and Đurđić, Savo and Jovović, Jasmina and Zajc, Vesna (2012) Korak ka preuzimanju odgovornosti. Centar za prava deteta, Beograd. ISBN 978-86-83109-53-1

Nedović, Goran and Rapaić, Dragan and Odović, Gordana and Potić, Srećko and Milićević, Milena (2012) Socijalna participacija osoba sa invaliditetom. Društvo defektologa Srbije, Beograd. ISBN 978-86-84765-31-6

Knežić, Branislava (2011) Ne samo koliko živeti - o starenju i starosti. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-58-1

Pavićević, Olivera and Simeunović-Patić, Biljana (2011) O negativnom društvenom junaku. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-47-5

Kron, Leposava and Stevanović, Zoran (2011) Studije kriminala u Srbiji: 1961-2011; Pedeset godina Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-50-5

Nikolić, Zlatko and Kron, Leposava (2011) Totalne ustanove i deprivacije: knjiga o čoveku u nevolji. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-55-0

Išpanović-Radojković, Veronika and Ignjatović, Tanja and Kalezić Vignjević, Aleksandra and Stevanović, Ivana and Srna, Jelena and Vujović, Ranka and Žegarac, Nevenka (2011) Zaštita deteta od zlostavljanja i zanemarivanja: primena Opšteg protokola. Centar za prava deteta, Beograd. ISBN 978-86-83109-49-4

This list was generated on Sat Jul 13 15:25:34 2024 CEST.