Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 21.

Pejović-Milovančević, Milica and Tošković, Oliver and Vasić, Jelena and Pavlović, Svetlana (2024) Istraživanje nepovoljnih životnih iskustava u detinjstvu kod stanovnika neformalnih naselja Beograd, 2024. godine. Centar za integraciju mladih, Beograd.

Ćopić, Sanja and Stevanović, Ivana and Vujičić, Nikola and Stevanović, Aleksandar (2023) Ekspertski izveštaj Kvalitet zatvorskog života u Republici Srbiji. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Gutvajn, Nikoleta and Drobac, Ana and Đerić, Ivana and Kovačević Lepojević, Marina and Jošić, Smiljana and Micić, Isidora and Radanović, Ana and Trajković, Marija and Tadić, Violeta and Džinović, Vladimir and Ševkušić, Slavica (2023) Kako postupati u kriznim situacijama: preporuke za školsku zajednicu. Institut za pedagoška istraživanja, Beograd.

Kolaković-Bojović, Milica and Stevanović, Ivana and Vukićević, Vladimir (2022) Analiza normativnog i institucionalnog okvira oblasti pravosuđa po meri deteta. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Kolaković-Bojović, Milica and Stevanović, Ivana and Vukićević, Vladimir (2022) Analysis of the Normative and Institutional Framework of Child Friendly Justice in Serbia: summary report and recommendations. Institute of Criminological and Sociological Research, Belgrade.

Kolaković-Bojović, Milica (2022) Final report on the monitoring of court practice on the position of juvenile victims of crime before the courts in the Republic of Serbia in 2020. Institute of Criminological and Sociological Research, Belgrade.

Kolaković-Bojović, Milica (2022) Konačni izveštaj o praćenju sudske prakse o položaju maloletnih žrtava krivičnih dela pred sudovima u Republici Srbiji u 2020. godini. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Karić, Tijana and Protić, Sonja and Kolaković-Bojović, Milica and Paraušić, Ana and Drndarević, Nikola (2021) Analiza uticaja primene Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica u periodu od 2006. do 2020. godine. Misija OEBS-a u Srbiji, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Kolaković-Bojović, Milica and Batrićević, Ana and Matić Bošković, Marina (2021) Analiza uticaja primene alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji u periodu od 2015. do 2020. godine. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Kolaković-Bojović, Milica (2021) Ex-Ante Analysis of the Situation in the Field of Prosecution of War Crimes in the Republic of Serbia: for the purposes of drafting the National Strategy for War Crimes Prosecution for the period 2021-2026. Ministry of Justice, Republic of Serbia, Belgrade.

Kolaković-Bojović, Milica and Batrićević, Ana and Matić Bošković, Marina (2021) Impact Assessment of the Application of Alternative Sanctions and Measures in Serbia, 2015 to 2020. Institute of Criminological and Sociological Research ; Organization for Security and Co-operation in Europe; OSCE Mission in the Republic of Serbia, Belgrade.

Karić, Tijana (2021) Stavovi članica MODS-a o očuvanju bezbednosti dece u programima i aktivnostima organizacija. Mreža organizacija za decu Srbije MODS.

Karić, Tijana and Protić, Sonja and Kolaković-Bojović, Milica and Paraušić, Ana and Drndarević, Nikola (2020) Analysis of the Impact of the Implementation of the Law on Juvenile Delinquents and Criminal Protection of Juveniles in the Period from 2006 to 2020: summary Report and List of Recommendations. Institute of Criminological and Sociological Research, Belgrade.

Stefanović, Saša and Karić, Tijana (2020) Biti dete za vreme pandemije COVID-19 - Analiza istraživanja uticaja mera vanrednog stanja na decu tokom pandemije COVID-19 u Srbiji. Mreža organizacija za decu Srbije MODS, Beograd.

Kolaković-Bojović, Milica and Batrićević, Ana (2020) IMPACT ASSESSMENT OF Help e.V.'S RESOCIALIZATION PROGRAMME (Improvement of the treatment programmes in correctional institutions for adults and juveniles - SOE03-19). Institute of Criminological and Sociological Research, Belgrade.

Kolaković-Bojović, Milica (2020) Impact Assessment of the Development Strategy for the System of Enforcement of Criminal Sanctions in the Republic of Serbia until 2020 (in relation to the Recommendations in the Screening Report for Chapter 23 and Interim Benchmarks set out in the EU Common Position). Institute of Criminological and Sociological Research, Belgrade.

Miloradović, Olgica and Vujičić, Nikola (2020) Technical Assistance for Prevention and Fight against Corruption EuropeAid/138423/DH/SER/RS 2017/386-597 Report on the results of application of the Law on confiscation of property derived from a criminal offense, with special reference to the management of seized property. Ministry of Justice, Belgrade.

Međedović, Janko and Petrović, Boban and Vujičić, Nikola (2019) Analiza primene mera bezbednosti medicinskog karaktera u krivičnopravnom sistemu Republike Srbije. Misija OEBS-a u Srbiji, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Međedović, Janko and Petrović, Boban and Vujičić, Nikola (2019) Analysis of the Application of the Medical Security Measures in the Criminal Law System of the Republic of Serbia: conclusions and recommendations. Institute of Criminological and Sociological Research, Belgrade.

Stevanović, Ivana and Međedović, Janko and Petrović, Boban and Vujičić, Nikola (2018) Ekspertsko istraživanje i analiza povrata u Republici Srbiji. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja ; Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju Misija Oebs u Srbiji, Beograd.

Vujičić, Nikola and Stevanović, Zoran and Ilijić, Ljeposava (2017) Primena instituta uslovnog otpusta od strane sudova u Republici Srbiji: ekspertska analiza. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

This list was generated on Sat Jul 13 14:13:17 2024 CEST.