Items where Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | G | I | K | M | P | R | S | Đ | Ž
Number of items: 36.

A

Aleksić, Jelena and Batrićević, Ana and Jovašević, Dragan and Aleksić, Zoran (2014) Trovanje životinja - veterinarsko medicinski i krivično pravni aspekti. Veterinarski glasnik, 68 (3-4). pp. 251-263. ISSN 2406-0771

B

Batanjski, Vera (2014) Oprečnost između evropskog univerzalizma i prava na intervenisanje. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 33 (2). pp. 131-143. ISSN 0350-2694

Batanjski, Vera and Batrićević, Ana and Radovančev, Uroš and Joldžić, Vladan (2014) Ekonomski isplativa proizvodnja organske hrane. Ecologica, 74 (21). pp. 169-174. ISSN 0354-3285

Batrićević, Ana (2014) Nepreduzimanje mera zaštite životne sredine u Srbiji: pojam, značaj i državna reakcija. In: Prestup i kazna: de lege lata et de lege ferenda. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 219-235. ISBN 978-86-83287-78-9

Batrićević, Ana (2014) Obavezno psihijatrijsko lečenje prestupnika u Srbiji, zakonski okviri, trenutno stanje i preporuke. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 33 (2). pp. 89-114. ISSN 0350-2694

Batrićević, Ana and Batanjski, Vera (2014) Zaštita životinja u Srbiji: kaznenopravni i ekološki aspekti. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-79-6

Batrićević, Ana and Ilijić, Ljeposava (2014) Health Care of Prisoners as a Crime Prevention Factor: General Standards and Conditions in Serbia. In: Thematic Conference Proceedings of International Significance. Vol. 1 / International Scientific Conference "Archibald Reiss Days". Kriminalističko-policijska akademija ; Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju, Beograd ; Bon, pp. 441-450. ISBN 978-86-7020-278-8

G

Glomazić, Hajdana (2014) Izveštavanje dnevne štampe o kriminalitetu: percepcija odraslih. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 33 (1). pp. 95-108. ISSN 0350-2694

I

Igrački, Jasmina (2014) Delikti nasilja i društvena reakcija. In: Prestup i kazna: de lege lata et de lege ferenda. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 351-365. ISBN 978-86-83287-78-9

Igrački, Jasmina (2014) Krivičnopravni i kriminološki aspekti nasilja i nasilničkog ponašanja. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 33 (1). pp. 137-148. ISSN 0350-2694

Ilijić, Ljeposava (2014) Obrazovanje i profesionalno osposobljavanje osuđenih lica kao važan faktor redukcije recidivizma. Revija za kriminologiju i krivično pravo, 52 (1). pp. 121-131. ISSN 1820-2969

Ilijić, Ljeposava (2014) Osuđeni i deprivacije: uticaj karakteristika ličnosti na intenzitet doživljavanja zatvorskih deprivacija. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-75-8

Ilijić, Ljeposava (2014) Profesionalno osposobljavanje osuđenih: stanjeu Srbiji i praksa u svijetu. In: Prestup i kazna: de lege lata et de lege ferenda. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 341-350. ISBN 978-86-83287-78-9

Ilijić, Ljeposava and Jovanić, Goran (2014) Disciplinsko kažnjavanje osuđenih. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 33 (2). pp. 163-176. ISSN 0350-2694

K

Kabaš, Eva and Batanjski, Vera and Glasnović, Peter and Vicić, Dražen and Tanasković, Aljoša and Kuzmanović, Nevena and Lakušić, Dmitar and Šinžar-Sekulić, Jasmina (2014) Towards detecting bioclimatic niche – species distribution modelling in four maple species (Acer spp.). Acta Botanica Croatica, 73 (2). pp. 401-417. ISSN 1847-8476

Karić, Tijana and Isaković, Olivera and Mihić, Vladimir and Mihić, Ivana (2014) Procena iskustva disciplinovanja u detinjstvu - prikaz srpskog prevoda DDI-a skale. In: Vrednosti, stavovi, uloge - transgeneracijska perspektiva 2. Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju, Novi Sad, pp. 45-60. ISBN 978-86-6065-259-3

Kolaković-Bojović, Milica (2014) Efikasnost krivičnog postupka, reforma pravosuđa i pristupni pregovori sa EU. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 33 (2). pp. 189-201. ISSN 0350-2694

Kolaković-Bojović, Milica (2014) Zloupotreba položaja odgovornog lica: de lege lata et de lege ferenda. In: Prestup i kazna: de lege lata et de lege ferenda. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 237-246. ISBN 978-86-83287-78-9

Kron, Leposava (2014) Prestup, kazna i državna reakcija: nulla poena sine culpa. In: Prestup i kazna: de lege lata et de lege ferenda. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beorad, pp. 9-22. ISBN 978-86-83287-78-9

Kubiček, Andrej (2014) Diskursi o Romima u dnevnoj štampi. In: Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu. Filozofski fakultet, Odsek za medijske studije ; Centar za istraživanja religije, politike i društva, Novi Sad, pp. 177-192. ISBN 978-86-6065-263-0

M

Matić, Marina (2014) Volontiranje u Evropskoj uniji. Strani pravni život, 58 (1). pp. 195-207. ISSN 2620-1127

Milićević, Milena (2014) Problemi u ponašanju i participacija dece sa cerebralnom paralizom u kućnom okruženju. Zbornik Institutta za kriminološka i sociološka istraživanja, 33 (2). pp. 73-87. ISSN 0350-2694

Milojević, Sonja and Banjac, Sonja (2014) Specifičnosti emocionalnog života maloletnih prestupnica. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 33 (1). pp. 29-43. ISSN 0350-2694

Milojević, Sonja and Dimitrijević, Aleksandar (2014) Empathic capacity of delinquent convicted minors. Psihologija, 47 (1). pp. 65-79. ISSN 1451-9283

P

Pavićević, Olivera (2014) Mladi kao rizična skupina. Kriminologija i socijalna integracija: časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju, 22 (2). pp. 48-76. ISSN 1848-7963

Pavićević, Olivera (2014) Nasilje i kultura. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 33 (1). pp. 75-93. ISSN 0350-2694

Pavićević, Olivera and Kron, Leposava and Maljković, Marija (2014) Novi ženski identitet u kontekstu socijalnih aberacija. In: Prestup i kazna: de lege lata et de lege ferenda. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 261-274. ISBN 978-86-83287-78-9

Petrović, Boban and Međedović, Janko and Kujačić, Daliborka (2014) Tipovi ličnosti u prostoru amorala i šizotipije: empirijska evidencija sa osuđeničkog i uzorka iz opšte populacije. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 33 (1). pp. 7-28. ISSN 0350-2694

R

Radovančev, Uroš and Batanjski, Vera and Batrićević, Ana (2014) Održiva poljoprireda. Ecologica, 21 (74). pp. 181-185. ISSN 0354-3285

S

Stepanović, Ivana (2014) Modern Technology and Challenges to Protection of the Right to Privacy. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, LXII (3). pp. 167-178. ISSN 2406-2693

Stepanović, Ivana (2014) Privatnost i nasilje u porodici. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 33 (1). pp. 109-125. ISSN 0350-2694

Stevanović, Ivana (2014) Deca koja čekaju. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-74-1

Stevanović, Ivana (2014) Moje pravo da budem zaštićen: krivičnopravna zaštita maloletnih lica kao titulara osnovnih ljudskih prava i sloboda. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-77-2

Stevanović, Ivana (2014) Novo prekršajno zakonodavstvo i položaj maloletnih učinioca prekršaja. In: Prestup i kazna: de lege lata et de lege ferenda. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 101-116. ISBN 978-86-83287-78-9

Đ

Đukanović, Anđela (2014) Slučaj Bristl (Brüstle)protiv Grinpisa - pravna zaštita biotehnoloških izuma u Evropskoj uniji. Evropsko zakonodavstvo, XIII (47-48). pp. 297-309. ISSN 1451-3188

Ž

Želeskov-Đorić, Jelena and Batrićević, Ana (2014) Offender Supervision in Europe - General Trends and Serbian Experience. Nauka, bezbednost, policija (2). pp. 75-94. ISSN 2620-0406

This list was generated on Mon Jan 30 18:10:28 2023 CET.