Browse by Author

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 16.

Article

Batrićević, Ana and Pavićević, Olivera and Ćopić, Sanja and Milićević, Milena (2023) Quality of Prison Life of Female Prisoners in Serbia: Key Challenges and Areas of Strength. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 74 (4). pp. 273-289. ISSN 0034-690X

Ćopić, Sanja and Šaćiri, Bejan (2020) Stavovi stručnjaka i stručnjakinja u Srbiji o rodnoj ravnopravnosti i rodno zasnovanom nasilju: Rezultati istraživanja. Temida, 23 (2). pp. 169-201. ISSN 1450-6637

Ćopić, Sanja and Ćopić, Slobodan (2019) Deca migranti i izbeglice bez pratnje u Srbiji: standardi postupanja i nivo poštovanja njihovih prava. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 38 (2). pp. 49-72. ISSN 0350-2694

Ćopić, Sanja and Ćopić, Slobodan (2018) Zaštita prava migranata u Srbiji: od humanitarnog zbrinjavanja ka integraciji i socijalnoj inkluziji. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, 37 (2). pp. 7-27. ISSN 0350-2694

Ćopić, Sanja (2012) Restorativna pravda i zatvor: neka strana iskustva. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, XXXI (1). pp. 191-203. ISSN 0350-2694

Book Section

Ćopić, Sanja and Milićević, Milena and Batrićević, Ana and Pavićević, Olivera (2023) Kvalitet zatvorskog života osuđenih žena u Srbiji: preliminarni nalazi istraživanja. In: 12. međunarodni naučni skup Specijalna edukacija i rehabilitacija danas, Beograd, Srbija, 27–28. oktobar 2023. godine. Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, pp. 65-66. ISBN 978-86-6203-168-6

Antonijević, Zorana and Ćopić, Sanja (2021) Marina Blagojević Hughson: Predvodnica. In: Feminizam, aktivizam, politike: proizvodnja znanja na poluperifieriji - zbornik radova u čast Marine Blagojević Hughson. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 15-29. ISBN 978-86-80756-42-4

Ćopić, Sanja (2020) Krivičnopravna zaštita žrtava seksualnog nasilja u Srbiji. In: Oštećeno lice i krivičnopravni instrumenti zaštite (međunarodni pravni standardi, norma i praksa) ; LV Savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu. Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu; Intermex, Beograd, pp. 191-211. ISBN 978-86-6411012-9

Ćopić, Sanja (2018) Alternativne krivične sankcije i mere za punoletne učinioce krivičnih dela u Srbiji. In: Organizacija pravosuđa i efikasnost sudske zaštite (Evropski standardi i stanje u Srbiji): krivičnopravni aspekti; LVIII savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu; LVIII Savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i prak. Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu; Intermex, Beograd, pp. 211-230. ISBN 978-86-6411-012-9

Ćopić, Sanja and Stevković, Ljiljana (2018) Parental Supervision and Control as a Factor of Juvenile Delinquency in Serbia: Results of the International Self-Report Delinquency Study. In: Pravda po meri deteta - međunarudni naučni tematski skup, 6-7. jun 2018, Palić. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 279-293. ISBN 978-86-80756-10-3

Ćopić, Sanja and Maletić, Nada (2016) Implementation of Diversion Order Settlement with the Injured Party: The Practice of the Centre for Social Work in Belgrade. In: Međunarodni naučni skup Krivične i prekršajne sankcije i mere: izricanje, izvršenje i uslovni otpust,Palić, 02-03 jun 2016. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 295-306. ISBN 978-86-83287-90-1

Ćopić, Sanja and Šaćiri, Bejan (2015) Stavovi građana i stručnjaka o alternativnim vidovima reagovanja na kriminalitet maloletnika. In: Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 275-292. ISBN 978-86-83287-85-7

Ćopić, Sanja and Ćopić, Slobodan (2013) Suzbijanje visokotehnološkog kriminaliteta: međunarodni standardi i nacionalno zakonodavstvo Srbije. In: Kriminal, državna reakcija i harmonizacija sa evropskim standardima. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 197-209. ISBN 978-86-83287-67-3

Book

Ćopić, Sanja (2016) Rodna ravnopravnost u Srbiji: stanje i perspektive. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-89-5

Ćopić, Sanja (2015) Restorativna pravda i krivičnopravni sistem: teorija, zakonodavstvo i praksa. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-82-6

Other

Ćopić, Sanja and Stevanović, Ivana and Vujičić, Nikola and Stevanović, Aleksandar (2023) Ekspertski izveštaj Kvalitet zatvorskog života u Republici Srbiji. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

This list was generated on Sat Jul 13 05:07:10 2024 CEST.